Mallar och bilagor

Här samlar vi alla mallar och bilagor till våra handböcker

Mallar och bilagor

Bestäm hur alla arbetar bäst tillsammans – guide för framtagande av arbetsprocess och organisation (sida 6)

För att kunna genomföra projektet behöver alla trivas och kunna jobba effektivt. Det är möjligt genom att utforma en gemensam arbetsprocess och organisation som tydligt visar vem som gör vad och när. I den här guiden för ni tips på hur ni kan skapa er egen arbetsprocess och organisation.

Mallar och bilagor till handboken – Från idé till verklighet

Vi har tagit fram handboken ”Från idé till verklighet”. Den ger tips och råd hur du steg för steg kan förverkliga en idé på en förebyggande social insats riktad mot barn och unga. För att göra handboken riktigt användbar finns det på flera ställen hänvisning till denna undersida.

Här har vi samlat användbara mallar och i ämnet fördjupande information som du kan ladda ner. Rubrikerna och sidhänvisningarna är de samma som i handboken.

Själva handboken hittar du här

 

Mallar

Ha koll på ekonomin redan från början – mall budget (sid 3)

Budgetering är lättare än de flesta tror. Dessutom är det skönt att själv ha koll på att pengarna verkligen räcker. Mallen innehåller tre budgetar 1. Startbudget (hur mycket pengar som behövs innan start), 2. Likviditetsbudget (ha koll på pengarna i kassan) 3. Resultatbudget (om verksamheten gör vinst eller förlust).

Ladda ner mallen här.

 

Bestäm hur alla arbetar bäst tillsammans – guide för framtagande av arbetsprocess och organisation (sida 6)

För att kunna genomföra projektet behöver alla trivas och kunna jobba effektivt. Det är möjligt genom att utforma en gemensam arbetsprocess och organisation som tydligt visar vem som gör vad och när. I den här guiden för ni tips på hur ni kan skapa er egen arbetsprocess och organisation.

Ladda ner guiden här.

 

Fundera på vad som kan gå fel – checklista vid oro för barn (sida 9 )

Det här är en checklista framtagen av Rädda Barnen som ger tips på hur man ska agera vid oro för ett barn. Checklistan vänder sig i första hand till aktivitetsledare men är användbar för all personal som har kontakt med projektets målgrupp.

Ladda ner checklistan här.

 

Fundera på vad som kan gå fel – mall riskanalys (sida 9)

Riskanalys görs för att försöka förutse vad som är det värsta som kan hända. Det låter kanske inte så kul, men det ger chansen att med förebyggande åtgärder minska risken för att problemen uppstår. På så vis blir projektet både lättare och roligare. Syftet är att ta fram förebyggande åtgärder som minskar risken att projektet råkar ut för allvarligare haverier – inte vara en hetsjakt för att hitta alla möjliga framtida problem.

Ladda ner mallen här.

Skriv ner vad som ska göras och när – mall handlingsplan (sida 11)

Handlingsplanen visar alla aktiviteter som behöver göras under genomförandet. Handlingsplanen skulle lika väl kunna kallas för tidsplan, aktivitetsplan eller att-göra-lista.

Ladda ner mallen här.

Håll hårt i pengarna – löpande ekonomi (sida 12)

Vill du vill veta mer om löpande ekonomi och bokföring rekommenderar vi dig att ladda ner och läsa Bokföringsnämndens skrift Att föra bok.

 Ladda ner dokumentet här.

Fortsätt berätta vad ni gör – PR-handbok (sida 15)

PR-byrån Westanders tar regelbundet fram en uppdaterad handbok i hur man på bästa sätt kan använda PR i sin kommunikation. I den finns många tänkvärda och användbara goda tips på hur det är möjlig öka kännedom och intresse för projektet.

Ladda ner handboken här.

Mät effekten under hela projektet – Att mäta är att veta (sida 16)

Det här är en kortfattad och konkret handbok om hur du utformar, genomför och sammanställer resultatet av en utvärderingsenkät.

Ladda ner handboken här.

 

Att mäta är att veta

Enkätmall och bilaga till handbok för enkätutvärdering / effektmätning

Enkätmall

En grundmall som gör det enkelt för dig att göra en utvärderingsenkät anpassad för just ert projekt.

Ladda ner – Mall_för enkätutvärdering här >

Rapport

Socialstyrelsens rapport “Litteraturstudie om surveyundersökningar till barn och ungdomar”.

Ladda ner rapporten här >